Öne Çıkanlar EFATUR fırat kılıç Altunlu Mahallesi Muharrem Ali Orman bahis siteleri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
17.05.2016 Tarihinde Resmi Gazete ve Takvim Gazetesi’nde İlan Edilen
 Öğretim Üyesi Alımı İlanı
 
 Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanunda değişiklik yapan 5772 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim üyesi alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.  Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvuruda bulunmayan adayların başvuruları ile posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
1- PROFESÖR KADROLARI İÇİN
Profesör kadroları daimi statüde olup adayların;  http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosya ve CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.
 
2- DOÇENT KADROLARI İÇİN
    Doçent kadroları daimi statüde olup adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi ve doçentlik belgesinin (1 takım noter onaylı) suretleri, doçentlik yabancı dil belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
3- YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN
Yardımcı Doçent kadroları daimi statüde olup adayların; http://www.sbu.edu.tr/ adresinde bulunan öğretim üyesi başvuru formu dilekçesini doldurarak ekinde; özgeçmiş, iki (2) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik durum belgesi ile lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgelerinin (1 takım noter onaylı) suretleri ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosya ve CD kaydı ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
 NOT: Yardımcı Doçent kadrolarına başvurularda üniversitelerin akademik kadrolara atama için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Adayların yabancı dil  sınavında başarılı olma şartı gerekmektedir.
     - Yardımcı Doçentlik için yabancı dil sınav tarihi, başvuruların incelenmesinden sonra Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ web sitesinde duyurulacaktır.
     - Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası kurulca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
     - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi ile askerlik durum belgelerini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.
 
SON BAŞVURU TARİHİ
     -  Başvurular ilanın Resmi Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan müracaatlar ile posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
 
   - Son başvuru tarihi 31.05.2016 mesai bitimine kadardır.
 
 

BİRİMİ BÖLÜM / ANABİLİM DALI UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/ Anatomi ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anatomi Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Nöro-anatomi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Biyokimya ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya Anabilim Dalında Uzmanlığını veya Doktorasını yapmış olmak. Adli Biyokimya konusunda deneysel hayvan çalışmaları yapmış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri/Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD da uzmanlığını yapmış olmak. HCV kor antijeninin tanı değeri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 3 Sağlık Sektöründe en az 5 yıl üst düzey yöneticilik yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. 1 3 Sağlık İdaresi Bölümü lisans mezunu olup, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon / Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ABD Yrd. Doç. Dr. 1 2 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olup Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji ABD da doktora yapmış olmak. Su içi egzersizler ve kaplıca tedavisinde çalışma yapmış olmak.
SHMYO Elektronik ve Otomasyon /Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Kemik implantı, kompozit malzeme ve Nano-biyoteknoloji konularında çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Elektronik ve Otomasyon /Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Nano Biyo Malzeme Üretimi konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Elektronik ve Otomasyon /Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Sağlık bilişimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Tıbbi Hizmetler Teknikler /Otopsi Yardımcılığı Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Adli Tıp Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Belge inceleme konusunda çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Tıbbi Hizmetler Teknikler/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Radyoloji Anabilim Dalında Uzmanlığını yapmış olmak. Girişimsel radyolojisinde çalışmalar yapmış olmak.
SHMYO Tıbbi Hizmetler Teknikler /Patoloji Laboratuvar Teknikleri Pr. Yrd. Doç. Dr. 1 4 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Patoloji ABD da uzmanlık yapmış olmak. Benign ve malign tiroid lezyonlarının ayırımında  immüno-histokimyasal çalışma yapmış olmak.
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri /Üroloji ABD Prof. Dr. 1 1 Böbrek nakli ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
Konya SAUM  
 
Cerrahi Tıp Bilimleri /Genel Cerrahi ABD
 
 
Doç. Dr.
 
 
1
 
 
1
Meme Kanseriyle ilgili eğitim almış olmak, meme kanserinin erken tanı, tarama ve eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak. Cerrahi endoskopi eğitimi almış ve eğitim vermiş olmak.
Konya SAUM Dâhili Tıp Bilimleri / Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon ABD  
Doç. Dr.
 
1
 
2
 Elektronöromiyografi (ENMG) Eğitimi almış olmak.
Konya SAUM  
Dâhili Tıp Bilimleri/ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD
 
 
Doç. Dr.
 
 
1
 
 
1
 Çocuk Kardiyoloji Uzmanı olmak, ve ''Diyabetik Anne Bebeklerinde Kardiyovasküler Hemodinamik Veriler ve Plazma Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) Düzeyleriyle  ilgili çalışmaları olmak. 
Konya SAUM Dâhili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları ABD  
Prof. Dr.
 
1
 
1
Nefroloji Yan Dal uzmanı olmak.
Konya SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi ABD  
Doç. Dr.
 
1
 
1
Tendon iyileşmesi ile ilgili Hücre Kültürü alanında çalışması olmak.
Samsun SAUM      Dâhili Tıp Bilimleri/ İç Hastalıkları ABD Doç. Dr.  
1
 
1
Romatoloji yandal uzmanı olmak.
Samsun SAUM      Dâhili Tıp Bilimleri/Kardiyoloji ABD  
Doç. Dr.
 
1
 
1
Koroner arter hastalığında monositler ve monosit alt tipleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Samsun SAUM      Dâhili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD Prof. Dr. 1 1 İmmünoloji alanında deneyim sahibi olmak.
Samsun SAUM      Dâhili Tıp Bilimleri/Enfeksiyon Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Q ateşi ve HIV enfeksiyonu konularında bilimsel çalışma yapmış olmak.
Kayseri SAUM Dâhili Tıp Bilimleri/ Enfeksiyon Hastalıkları ABD Prof. Dr. 1 1 Tuleremi, Kırım Kongo konularında çalışma yapmış olmak.
Kayseri SAUM Dâhili Tıp Bilimleri / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 2 Çocuk Hematoloji ve Onkolojide yandal uzmanlığını yapmış olmak.
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri / Genel Cerrahi ABD Doç. Dr. 1 1 Laparoskopik kolorektal cerrahi ve bariatrik cerrahi eğitimi almış olmak.
Kayseri SAUM Dâhili Tıp Bilimleri / İç Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Primer Santral Sinir Sistemi Lenfoması konusunda çalışmaları olmak.
Kayseri SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri /Göz Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Ön Segment Cerrahisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Cerrahi Tıp Bilimleri/
Genel Cerrahi ABD
Prof. Dr. 1 1 Erkek meme kanseri konusunda bilimsel  çalışmalar yapmış olmak.
Diyarbakır Gazi Yaşargil SAUM Dâhili Tıp Bilimleri/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Doç. Dr. 1 1 Yandal eğitimini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Endokrin bilim dalında yapmış olmak.
VAN SAUM Dâhili Tıp Bilimleri  / Dermatoloji ABD Doç. Dr. 1 1 Atopik dermatitli  hastalar ve probiyotikler ile ilgili konularda çalışmalar yapmış olmak.

 
 
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.