Öne Çıkanlar EFATUR fırat kılıç Altunlu Mahallesi Muharrem Ali Orman bahis siteleri

Cevdet Erdöl TÜSAP Vizyon Toplantısına Katıldı

Sağlık sektörünün önümüzdeki 5 yılında ve sonrasında giderek artan büyüme bekleniyor. Yaşlanan nüfus, iş modellerinin değişimi, sağlığa erişimin artması ve teknolojik gelişmeler sağlık sektöründe büyümeyi tetikliyor. Sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) Vizyon Toplantılarında, tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri üretiminde yerelleşme, teknolojinin sisteme entegrasyonu ve sağlık turizminin de büyümeyi destekleyeceği belirtilirken, Türkiye’de ve dünyada önümüzdeki yıllarda sağlık harcamalarına GSMH’dan ciddi oranlarda pay ayrılacağı vurgulandı.
Kamu, özel ve üniversitelerden sağlık sektörünün ileri gelenleri ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin bir araya geldiği TÜSAP Sağlık Vizyon Toplantılarının ilki olan ‘Sağlık Teknolojileri’ toplantısı, 27 Ekim 2016 tarihinde, İstanbul’da Sait Halim Paşa Yalısında gerçekleşti. Sağlıkta teknoloji kullanımının geleceğinin masaya yatırıldığı, TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) çatısı altında düzenlenen toplantıya başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş olmak üzere Bakanlık yetkilileri, sağlık sektör sivil toplum örgütleri başkanları, üniversite yetkilileri ve destek ortağı firmaların üst düzey yetkilileri katıldı.
Global rekabette sağlık teknolojilerinin değerlendirilerek, sağlık teknolojilerinde Ar-Ge ve yerelleşme politikalarının konuşulduğu toplantıda sürdürülebilir sağlık teknolojilerinin sektörün geleceğinde nasıl bir rol oynayacağı gündeme alındı.
Siemens Healthcare, Vodafone ve EY firmalarının katkıları ile gerçekleşen Vizyon Toplantısında sağlık sektörü için önümüzdeki 5 yılın büyüme yılı olduğu şeklinde genel kanaat belirten katılımcılar, bu büyümede üretimde yerelleşmenin, iş modellerinin gelişmesinin, uluslar arası pazarlarda hizmet sunumunun ve teknolojinin sağlık sistemine entegre edilmesinin etkili olacağı konusunda görüş belirtti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Cevdet Erdöl ,artık kanser ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen, kendi ilacını üretebilen, kendi tıbbi teknolojilerini yapabilen bir Türkiye sürecine girildiğini ifade etti.
Sağlık sektörünün dünyada gıda ve tarımdan sonra en büyük ikinci sektör olduğunu vurgulayan Volitan Consulting CEO’su ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Ufuk Eren, 2030 yılında dünyada GSMH’ye bulaşıcı olmayan sağlık harcamalarının ekonomiye maliyetinin 47 trilyon dolar olarak hesaplandığını söyledi. Araştırmaların Amerika’nın aynı yıl sağlığa ayırdığı payın GSMH’nin yüzde 25’i, Türkiye’nin ise yüzde 10,4 olacağının öngörüldüğünü; 2050 yılında ise Amerika’nın GSMH’nin yüzde 37’sini, Türkiye’nin ise yüzde 15,3’ünü sağlıya harcayacağını belirtti.
Sağlık hizmetlerinin günümüzde teknoloji, inovasyon ve dijital dünyaya açılan kurumsal bir hizmet ağına dönüştüğünün altını çizen TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı ve Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, insan kaynakları, ekonomi, hukuk, psikoloji, sosyoloji, antropoloji gibi birçok alana nüfus eden bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.
Kamu, üniversite ve özel sektör açısından geleceğe yönelik beklentilerin tartışıldığı Vizyon Toplantısında, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, 10. Kalkınma planına değinerek Sağlık Bakanlığının üç ana görevinin sağlık endüstrisinde yerelleşme, sağlık turizminin geliştirilmesi ve sağlıkta yaşam kültürünün teşvik ve ülkede yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programında, Kamunun Yönlendirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi; Ar-Ge ve Yenilik Alanının Geliştirilmesi; İş ve Girişim Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Üretim ve İhracatın Desteklenmesi konu başlıklarını açan Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık turizminde önümüzdeki iki yılda mevzuatın geliştirilmesi, fiyat politikaları ile kalite ve akreditasyon konularında çalışmalar yapılacağına değindi.
Sağlık endüstrisinde yatırım, üretim ile ihracatın artırılması ve teknolojinin geliştirilmesi alanlarında Sağlık Bakanlığı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunun da onayı ile büyük hacimli alımlarda altyapı çalışmaları yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Eyüp Gümüş, plazma ürünlerin üretimi, aşı, tıbbi cihaz ve tıbbi sarf malzemelerinin üretiminin yerlileştirilmesi konusunda yol haritaların belirlendiğini sözlerine ekledi.
“Sağlık Teknolojileri” Konulu TÜSAP Vizyon Toplantısına katılan isimler şöyledir:
1. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ,
2. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet ERDÖL,
3. Medipol Üniversitesi Rektörü ve TÜSAP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sabahattin AYDIN,
4. OHSAD Başkanı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Op. Dr. Reşat BAHAT,
5. Abdi İbrahim İlaç İş Geliştirme Direktörü Elif ELKİN,
6. TÜSİAD Sağlık Çalışma Kurulu Başkanı Şükrü BOZLUOLCAY,
7. SASDER Başkanı Prof. Dr. Melih BULUT,
8. TİSD Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Cengiz CELAYİR,
9. Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği Y.K. Üyesi Doç. Dr. Altay Burak DALAN,
10. SEİS Yönetim Kurulu Başkanı Metin DEMİR,
11. S.B. Müsteşar Yardımcısı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Şuayip BİRİNCİ,
12. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Erhan BOZKURT,
13. AİFD Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ümit DERELİ,
14. S.B. Sağlık Yatırımları Daire Başkanı Hüseyin İNCEÖZ,
15. TSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin KELEŞTİMUR,
16. SKID Başkanı Dr. Hasan KUŞ,
17. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Fatih TAN,
18. S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ,
19. MÜSİAD Sağlık Sektör Kurulu Başkanı Hüseyin SARPKAYA,
20. Üniversite Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri ve TÜSAP Yürütme Kur. Üyesi Doç. Dr. Haluk ÖZSARI,
21. ARTED Başkanı Özgür TOMRUK,
22. Kalkınma Bakanlığı Sağlık Yatırımları Daire Başkanı Fatih TÜRKMEN,
23. S.B. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir ÜLGÜ,
24. TÜMDEF Genel Başkanı Kemal YAZ,
25. MASSİAD Genel Başkanı Akif Tolga SÖZEN
26. İEİS Genel Sekreteri ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Turgut TOKGÖZ,
27. İVEK Vakfı İcra Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOKAÇ,
28. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU,
29. E. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Selami ALBAYRAK,
30. Üsküdar Üniv. Rektörü Prof. Dr. Nevzat TARHAN,
31. Volitan Consulting CEO’su ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi T. Ufuk EREN,
32. SASOMER Başkanı Bir önceki Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN,
33. Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Doç. Dr. A. Lütfullah ORHAN,
34. Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Kadriye KART YAŞAR,
35. Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Erol KISMET,
36. Ajansfa Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜSAP Yürütme Kurulu Üyesi Feyzullah AKBEN
37. Siemens Healthcare Ülke Genel Müdürü Şevket ON
38. EY Ülke Başkanı Metin CANOĞULLARI
39. VODOFONE Kurumsal Çözümler Direktörü Cenk ALPER
TÜSAP HAKKINDA
Bir ortak akıl ve düşünce hareketi olarak TÜSAP (Türkiye Sağlık Platformu) sağlık sektörünün mevcut durumundan yola çıkarak vizyon tartışmaları yapmayı, sektörün geleceğini etkileyecek nitelikli bilgiler üretmeyi ve sektörün geleceğinin planlanmasına katkıda bulunmayı hedefleyen yeni bir oluşumdur.
TUSAP bir vakıf, bir dernek değildir. Herhangi bir şekilde sağlık sektöründe hak arama, menfaat birliği, dayanışma amacıyla kurulmuş bir örgüt değildir. İlk belirlenen üyeler Kurumsal Temsil esas alınarak tespit edilmiştir. Aynı şekilde Yürütme Kurulu Üyelerinin tespitinde de gönüllülük ve yeterlilik esas olmakla birlikte, kurumsal temsile öncelik verilmiştir.
TÜSAP Yürütme Kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN / Medipol Üniversitesi Rektörü (Tüm taraflara yakın konumu ve sağlık yönetimi müktesebatı ile)
Dr. Şuayip BİRİNCİ / Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ( Sağlık Bakanlığını temsilen)
Dr. Reşat BAHAT / OHSAD Başkanı (Özel Sağlık Kuruluşlarını Temsilen)
Doç. Dr. Haluk ÖZSARI / Üniversite Hastaneleri Genel Sekreteri (Üniversite Hastanelerini temsilen)
Turgut TOKGÖZ / İEİS Genel Sekreteri (İlaç Endüstrisini temsilen)
T. Ufuk EREN / Volitan Consulting CEO (Sağlık Endüstrisi Yönetimi müktesebatı ile )
Feyzullah AKBEN / Ajansfa CEO (Sağlık İletişimi ve organizasyonu müktesebatı ile )
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.